Mọi thứ đều miễn phí

Giá cả minh bạch cho mọi người. Luôn biết những gì bạn sẽ phải trả.

Miễn phí
Free
Miễn phí Bắt đầu
 • Short Links
 • Số nhấp chuột vào liên kết
 • Lưu trữ dữ liệu
 • Trang Bio Vô hạn
 • Mã QR Vô hạn
 • Trang đích tùy chỉnh Vô hạn
 • Lớp phủ CTA 50
 • Tên miền có thương hiệu
 • Pixel theo dõi Vô hạn
 • Kênh truyền hình Vô hạn
 • Chiến dịch
 • Thành viên của nhóm Vô hạn
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
 • Thử nghiệm
 • Hết hạn
 • Giới hạn nhấp chuột
 • Thông số
 • Custom Logo on QR
 • Frames on QR
 • Custom CSS on Bio Page
 • Xóa nhãn hiệu
 • Tên miền đặc biệt
 • API nhà phát triển
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • Không có quảng cáo

Các câu hỏi thường gặp